MENU

Aký je postup pri Brunírovaní?

Postup pri brunírovaní sa môže líšiť v závislosti na konkrétnom materiáli a požadovanom výsledku, ale tu je obecný postup pre brunírovanie kovov:

1. Príprava povrchu:

  • Kovový povrch sa musí dôkladne očistiť od mastnoty, nečistôt a oxidácie. To sa často dosahuje pomocou čistenia rozpúšťadlom alebo iným čistiacim prostriedkom.

2. Aplikácia brunírovacej látky:

  • Na čistený kovový povrch sa potom aplikuje brunírovacia látka. Táto látka obsahuje chemikálie, ktoré reagujú s povrchom kovu a vytvárajú ochrannú vrstvu.

3. Reakcia a vytváranie oxidovej vrstvy:

  • Po aplikácii brunírovacej látky dochádza k chemickému spracovaniu povrchu. Vytvára sa oxidová vrstva alebo hydroxid, ktorý chráni kov pred ďalšou koróziou.

4. Oplachovanie a neutralizácia:

  • Po dosiahnutí požadovaného stupňa brunírovania sa kov opláchne vodou na odstránenie prebytočných chemikálií. Niektoré procesy vyžadujú aj neutralizáciu povrchu pomocou kyseliny alebo iných látok.

5. Sušenie a úprava výsledného vzhľadu:

  • Po opláchnutí sa kov musí dôkladne vysušiť. Následne sa môže vykonávať dodatočná úprava vzhľadu, napríklad použitím oleja alebo vosku na dosiahnutie požadovanej farby a lesku.

Je dôležité poznamenať, že presný postup môže byť ovplyvnený typom kovu, použitými chemikáliami a konkrétnymi požiadavkami na výsledný vzhľad. Pred objednávkou brunírovania je vhodné presne poznať vlastnosti materiálu a poradiť sa s našim odborníkom v oblasti povrchových úprav kovov.

Značky:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest